Zarząd i kierownictwo


Mariusz Grzywaczewski

prezes społki MARBUD DEVELOPMENT sp.z.o.o.Romana Klejewska
Dział księgowości

Alina Antkowiak

Dział kosztorysu

Julia Waścinska

Dział kadr

Klaudia Frąckowiak 
sprzeadż mieszkań


Sebastian Waściński

Inżynier- kierownik robót
Maciej Frąckowiak
Kierownik robót 

Leszek Lewicki
Kierownik budowy