Zarząd


Mariusz Grzywaczewski
prezes społki MARBUD DEVELOPMENT sp.z.o.o.

Klaudia Frąckowiak 
wiceprezes zarządu spółki MARBUD DEVELOPMNET sp.z..o.o.

Eyta Grzywaczewska 
członek zarządu spółki MARBUD DEVELOPMNET sp.z..o.o.

Kinga Grzywaczewska 
członek zarządu spółki MARBUD DEVELOPMNET sp.z..o.o.