O firmie

Nasza firma rozpoczęła swoją działalność na rynku budowlanym od 1993r.

Rodzaj przeważającej działalności firmy to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Na początku działalności przedsiębiorstwo zatrudniało zaledwie kilka osób. W dniu dzisiejszym przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 60 osób  oraz firmy podwykonawcze.

Nasza firma wykonywała roboty podwykonawcze dla zakładów  m.in.
 • „RAWBUD” Rawicz sp. z o.o.,
 • Budopol – Wrocław S.A.. ,
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" S.A. ,
 • DOM.developer Wrocław spółka z o.o.
 • Spółdzielnia Kiełczów 
 • Mista Wrocław

Od października 2007r. firma podjęła prace generalnego wykonawcy dla Spółki z o.o. „WROCŁAWSKI DOM” na realizację budowy dwóch budynków „E” i „F” we Wrocławiu na „Osiedlu Wilanowskim”. Dzięki pozyskanym wówczas kontraktom firma zaczęła szybko się rozwijać. Od końca 2010r. firma P.H.U. MARBUD rozpoczęła nową inwestycję polegającą na samodzielnym wybudowaniu i inwestowaniu z własnych środków pieniężnych dwóch budynków wielorodzinnych „C” i „D” we Wrocławiu na „Osiedlu Wilanowskim”.

Nasza firma jako wykonawca  i inwestor wybudowała także zespół zabudowy wielorodzinnej, obejmującej 31 budynków mieszkalnych ( 9 mieszkań w każdym budynku)  z garażami podziemnymi przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu – jest to I etap inwestycji pod nazwą „Osiedle Cynamonowe”. 

Kolejnym przedsięwzięciem była budowa zespołu 12 budynków wielorodzinnych, dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz 4 garaży podziemnych zlokalizowana przy ul. Kminkowej, Waniliowej, Anyżowej i Laurowej. Inwestycja składa się ze 125 lokali mieszkalnych. 

W roku 2016 rozpoczęliśmy budowę obiektu hotelowe-restauracyjnego w powiecie rawickim w miejscowości Osiek. Obiekt posiada 3000 m2 powierzchni użytkowej składa się z 35 pokoi hotelowych, trzech sal weselnych, strefy spa, bistro oraz kręgielni. Inwestycję ukończyliśmy w roku 2017. W latach 2019-2020 zajmowaliśmy się jako generalny wykonawca budową zespołu budynków wielorodzinnych dla Spółdzielni Kiełczów w Kiełczowie przy ul. Polnej 

W Lipcu 2021 oddaliśmy do użytku budynek Szkoły Podstawowej 99 we Wrocławiu przy ul. Głubczyckiej 3. Inwestycja polegała na rozbudowie, przebudowie i remoncie wyżej wymienionego budynku  szkoły. 

Od roku 2019 zajmujemy się również budową budynku wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi i lokalami usługowymi. Budynek posiadał będzie 165 lokali mieszkalnych zakończenie inwestycji planowane jest z końcem roku 2022.  


CERTYFIKAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla firmy P.H.U. MARBUD przyznany 10 lutego 2012 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Niniejszy certyfikat stanowi wyróżnienie i uhonorowanie dotychczasowej prężnej i dynamicznej działalności firmy. Jest potwierdzeniem słusznie obranej drogi rozwoju i skutecznej strategii polityki wysokiej jakości. Działania firmy ukierunkowane są na podnoszeniu jakości i efektywnej kompleksowej obsługi klienta oraz zachowaniu wysokiej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.


Osiągnięcia firmy:

 • budynki „E” i „F” „Osiedla Wilanowskiego” przy ulicy Zatorskiej we Wrocławiu o powierzchni użytkowo-  mieszkalnej 6962,08m2 oraz garaże podziemne o powierzchni 2800m2- jako Generalny Wykonawca.
 • budynki „C” i „D” „Osiedla Wilanowskiego” przy ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu  ok. 6000 m² powierzchni użytkowo -  mieszkalno- usługowej – 106 lokali i 83 miejsca postojowe w garażu podziemnym o powierzchni ok. 2500 m²  - jako Inwestor i Generalny Wykonawca.
 • zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami i usługami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pod nazwą „Osiedle Cynamonowe” 31 budynków I etap i II etap-jako Inwestor i Generalny Wykonawca.
 • Budowa kompleksu hotelowo-restauracyjnego w Osieku- jako generalny wykonawca i inwestor 

 • zespół 12 budynków wielorodzinnych, dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz 4 garaży podziemnych- jako inwestor 
 • zespół budynków wielorodzinnych w kiełczowe przy ul. Polnaje - jako generalny wykonawca 
 • Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu- jako generalny wykonawca